Kategori arşivi: Ayetel Kürsi Suresi

Ayetel Kürsi Dinle

Evet sevgili müminler müslümanlığı baş üstünde tutan arkadaşlarımız kardeşlerimiz. Şimdi islamiyet adına hizmet etmek için birbirinden güzel hafızların okumuş olduğu Ayetel Kürsi sesli olarak dinleyebileceksiniz. Bizler biraz dahi olsun insanlara hizmet etmiş bu suremizi sizlerin okumasına sebep olmuş isek ne mutlu bizlere. Allah hepinizden razı olsun.

Ayetel Kürsi Suresinin Türkçe Meali Ve Anlamı

Türkçe Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Türkçe Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
255- Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.