Kategori arşivi: Bakara Suresi

Bakara Suresinin Faziletleri

63’ncü ayetinin İsm-i A’zam olduğu rivayet edilir.

164’ncü ayetini okuyup da manasını düşünmek çok faziletlidir.

Ayetü’l Kürsi’yi(255’nci ayet) okumak çok faziletlidir.

İlk 5 ayetini(Elif,Lam,Mim) okumaya devam etmek zihin açıklığına vesiledir.

Son iki ayetini(Amene’r -Rasulü), yatsı namzından sonra okumanın gece ibadeti için yeterli olacağı rivayet edilir.

Geceleyin Bakara ile Al-i İmran suresini okuyan Huzuru ialhide,taatla meşgul olmuş gibi sevab kazanır.

Her gün okumaya devam eden,büyü ve sihir gibi şeylerden korunur.kendisne şeytan yaklaşmaz.

Her gün okumaya devam edenini rızkı artar.

Ruh hastasına,Bakara suresinin(1,2,3,4,255,258,257,284,285,286’ncı )ayetleri okunursa,Allahu Teala’nın izniyle şifa bulur.
Meşhur tefsir âlimi İbnu Arabî der ki:

Bakara Suresi Dinle, Türkçe Meali Dinle

Bakara Suresi dinlemek için sitemizde paylaşıyoruz. Şuanda eklemiş olduğumuz videomuzda Kabe imamı Şeyh Mahir al-Mu’ayqali’nin seslendirdiği Bakara Suresi’ni dinleyeceksiniz. Birbirinden farklı hafızlardan Bakara Suresi’ni dinlemek için videonun altından sayfaları değişebilirsiniz. 

Bakara Suresi Türkçe Oku

1.Elif lam mim
2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn
3. Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
4. Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
5. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
6. İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
7. Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim* ve ala ebsarihim ğaşaveh* ve lehüm azabün azıym
8. Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın
9. Yühadiunellahe vellezıne amenu* ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun
10. Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada* ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun
11. Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun
12. Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun
13. Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’* ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun
14. Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna* ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun