Kategori arşivi: Fatiha Suresi

Fatiha Suresi Dinle

Sevgili arkadaşlar din kardeşlerimiz şimdi sizin için eklemiş olduğumuz Fatiha Suresi’nin en güzel imamlar tarafından tekrar tekrar dinleyebileceksiniz. Sizler de bu sayfayı paylaşarak daha çok kişinin okumasına sebep olacaksınız. Allah razı olsun.

Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu Ve Anlamı

Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu
1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
3- Errahmânir’rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi Anlamı
1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah’ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların
ve o sapmışların yoluna değil.