Kategori arşivi: Yasin Suresi

Yasin Suresi Türkçe Meali Ve Anlamı

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Yasin
2- Vel kur’anil hakiym
3- İnneke le minel murseliyn
4- Ala sıratım müstekıym
5- Tenziylel aziyzir rahıym
6- Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
7- Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun
8- İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
9- Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
10- Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
11- İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
12- İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn Okumaya devam et