Yasin Suresi Türkçe Meali Ve Anlamı

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Yasin
2- Vel kur’anil hakiym
3- İnneke le minel murseliyn
4- Ala sıratım müstekıym
5- Tenziylel aziyzir rahıym
6- Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
7- Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun
8- İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
9- Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
10- Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
11- İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
12- İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn

Türkçe Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Yasin
2- Hikmetli Kur’an’ın Hakk’ı için
3- Emin ol ki sen o risaletle gönderilen peygamberlerdensin
4- Bir sıratı müstakîm üzerindesin
5- Tenziliyle o Aziz Rahimin
6- İnzar edesin: vehameti haber veresin diye bir kavme babalar inzar edilmedi de haberleri de yok gafiller
7- Celâlim Hakk’ı için daha çoklarına karşı söz hakkolmuştur da onlar imana gelmezler
8- Çünkü biz onların boyunlarına kelepçekler geçirmişiz, onlar çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı gözleri aşağı somurtmaktadırlar
9- Hem önlerinden bir sedd ve arkalarından bir sedd çekmişiz, kendilerini sarmışızdır da baksalar da görmezler
10- Ve onlarca müsavidir: ha inzar etmişin kendilerini ha etmemişin; inanmazlar
11- Ancak zikri takip eden ve gaybde rahmana haşyet besleyen kimseyi sakındırırsın, işte onu hem bir mağrifetle hem bir ecri kerîm ile müjdele
12- Hakikat biz biziz, ölüleri diriltiriz ve takdim ettikleri şeyleri ve bıraktıkları eserleri kitaba geçiririz ve zaten her şeyi açık bir kütükte bir “İmam-ı Mübîn” de ihsa etmişizdir

Devam etmek için bir sonra ki sayfaya geçiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir